Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voortganglijst/toezeggingen

Motie pro-actieve rol Oss in agrarische transitie

ID
826
Code
21-043
Agenda
Gemeenteraad 2021
donderdag 11 maart 17:00 tot 21:00
Raadzaal - Hybride / Na schorsing Digitaal
Vergaderorgaan
Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
Onderwerp
Motie pro-actieve rol Oss in agrarische transitie
Toezegging/vraag
Draagt het college op: o Aan te geven op welke wijze(n) invulling gegeven kan worden aan een pro-actieve en faciliterende rol voor onze agrarische ondernemers; o Aan te geven welke instrumenten/middelen hiervoor nodig zijn; o De uitkomst aan de commissie en raad voor te leggen uiterlijk wanneer de agrarische visie ter advisering aan de commissie wordt voorgelegd'
Portefeuillehouder
Stand van zaken
Deze motie is afgedaan met het vaststellen van de visie landbouwbeleid op 3 juni 2021.
Datum behandeling
3-6-2021
Afgedaan
Afgedaan