Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juni 2021

3
Gemeenteraad (Raadzaal)
17:30 - 20:30

Politiek debat gemeenteraad over de bespreekstukken en de moties vreemd aan de orde van de dag. Ook de lijst ingekomen stukken wordt  behandeld. De vergaderdocumenten kun u vinden bij de raadsvergadering van 20.30 uur.

Om 20.30 uur volgt de raadsvergadering.

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive )

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Gemeenteraad (Raadzaal)
22:30 - 23:30

Reguliere raadsvergadering aansluitend aan het politiek debat

Digitaal via MS Teams

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive )

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

7
Gemeenteraad (Raadzaal)
18:00 - 20:00

Fysieke raadsvergadering, niet hybride via Teams.
Vergadering wordt uitgezonden, www.oss.nl/gemeenteraadlive

9
Gemeenteraad (Raadzaal)
19:30 - 21:30

Politiek debat gemeenteraad over de bespreekstukken en de moties vreemd aan de orde van de dag. De vergaderdocumenten kunt u vinden bij de raadsvergadering aansluiten aan het debat.

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive )

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Gemeenteraad (Raadzaal)
21:30 - 23:00

vervolg geschorste reguliere raadsvergadering van 3 juni 2021.
De vergadering wordt na het politiek debat heropent.

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive )

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

10
Agendacommissie (Raadzaal)
18:30 - 19:15

Wilt u deze vergadering bijwonen neem dan contact op met de Raadsgriffie

Rekeningcommissie (Raadzaal)
19:30 - 21:00

Wilt u deze vergadering bijwonen neem dan contact op met de Raadsgriffie

Adviescommissie Ruimte (Raadzaal)
21:00 - 21:30

GEANNULEERD!

Extra gecombineerde adviescommissie Ruimte en Sociaal Bestuurlijk t.b.v. GR-en.

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ) Deze uitzending is te volgen via de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk (Raadzaal)
21:00 - 21:30

GEANNULEERD!

Extra gecombineerde adviescommissie Ruimte en Sociaal Bestuurlijk t.b.v. GR-en.
Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive )

De agenda’s kunnen wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat we de vergaderingen moeten verzetten, annuleren of de aanvangstijd aanpassen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

11
17
Podiumbijeenkomst Raadzaal (Raadzaal / hybride en Commissiezaal / hybride)
19:00 - 21:45

Tijdens de Podiumbijeenkomsten is er de mogelijkheid om in te spreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat van de gemeenteraad of een raadscommissie. Wilt u inspreken? Neem dan voor woensdag 16 juni 2021 12.00 uur contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@oss.nl

Dit is een hybride bijeenkomst. Inwoners kunnen helaas nog niet bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn. Wilt u de  Podiumbijeenkomst online volgen? Neem dan contact op via raadsgriffie@oss.nl

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat de vergadering moet worden verzet, geannuleerd of de aanvangstijd wijzigt. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Opiniecommissie Ruimte (Raadzaal / hybride)
21:00 - 22:00

Extra ingelaste opiniecommissie over:
- Start prijsvraag nieuwe ontwikkeling locatie Belastingkantoor/ambitiedocument.

Deze opiniecommissie begint ná onderwerp twee van de Podiumbijeenkomst in de raadzaal/hybride

23
Hoorcommissie bestemmingsplannen (Commissiezaal)
19:30 - 23:00

Bestemmingsplan Kromstraat Oss - 2021

· Frans Molenkamp (voorzitter)
· Ester Bos (lid)
· Hilde de Wit (lid).

Wilt u de vergadering van de Hoorcommissie Bestemmingsplannen online volgen, neem dan contact op via Raadsgriffie@oss.nl.

24
Gemeenteraad (Raadzaal)
19:00 - 19:30

Extra fysieke raadsvergadering t.b.v. vaststellen van begrotingen/jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen.
Het gaat om vier A-stukken (hamerstukken) waarbij er ruimte is voor stemverklaringen.

Adviescommissie Ruimte (commissiezaal / hybride)
19:30 - 23:00

fysiek in de commissiezaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams.

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk (Raadzaal /hybride)
19:30 - 23:00

fysiek in de raadzaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams