Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

18
Agendacommissie (Vergaderzaal 3)
donderdag 18 april 2024
18:30 - 19:30
Gemeenteraad (Raadzaal)
donderdag 18 april 2024
19:30 - 23:00

Algemene Politieke beschouwingen
De politieke avond van 18 april is gereserveerd voor een bespreking in het kader van de Beleids- en Beheercyclus (BBC). De Programma-evaluatie is de beleidsmatige verantwoording op programmaniveau. Deze evaluatie wordt voorafgaand aan het jaarverslag/ jaarrekening apart voorgelegd aan de gemeenteraad om eerder in het jaar het gesprek hierover aan te kunnen gaan. Het traject van de jaarrekening duurt langer. Het jaarverslag en de jaarrekening bestaan uit een (beleids)inhoudelijke verantwoording (dit is 1-op-1 de programma evaluatie) en een financiële verantwoording over het jaar 2023. (Bespreking van de jaarstukken is voorzien in de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2024).
De agendacommissie heeft besloten om op 18 april ruimte te geven voor een pilot: ‘Algemene Politieke beschouwingen’. De pilot betekent dat de raad die avond kan terugblikken op 2023 (de programma-evaluatie is hiervoor de onderlegger) en het college richting mee kan geven voor de kadernota van 2025. 
Behalve de programma-evaluatie zijn er nog twee onderleggers voor deze politieke beschouwingen:
1. De Raadsinformatiebrief Financiële positie en effecten voor kadernota 2025-2028 
2. Een brief van het College met een aantal thema’s/onderwerpen, die kort worden toegelicht en afgesloten met dilemma(‘s) en/of vragen (volgt begin april).