Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is de baas in de gemeente Oss. Ze neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente over bijvoorbeeld wonen, zorg, verkeer en veiligheid. De inwoners van Oss mogen elke vier jaar stemmen over wie zij in de gemeenteraad willen. Ze kiezen wie namens hen beslissingen mogen maken. Daarom worden gemeenteraadsleden ook volksvertegenwoordigers genoemd.


In de gemeenteraad zitten 37 raadsleden. De burgemeester is de voorzitter en de raadsgriffier ondersteunt de raad.

Burgerleden ondersteunen de raadsfracties. Ze helpen mee met het voorbereiden van de vergaderingen. Soms praten ze mee in de commissies, maar nooit in de gemeenteraad. Ze worden niet door de inwoners van Oss gekozen, maar door de fractie voorgesteld.

De Raadsgriffie is een team met 'speciale' ambtenaren. Niet de gemeente, maar de gemeenteraad is hun werkgever. De Raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raad en individuele raadsleden. Ze zorgen dat de raadsleden goed kunnen vergaderen door bijvoorbeeld de vergaderzalen en uitzending klaar te maken of de bespreekstukken rond te sturen. Maar ze adviseren ook inhoudelijk: ze zijn de link tussen de ambtelijke organisatie van de gemeente en de gemeenteraad. Als laatste helpen ze ook de inwoners van Oss in contact te brengen met het gemeentebestuur als dat gewenst is.In de gemeente Oss bestaat de Raadsgriffie uit één Raadsgriffier, twee commissiegriffiers en twee administratief logistieke medewerkers.

Het college van burgemeester en wethouders wordt vaak afgekort naar "het college B&W" of "het college". De wethouders hebben een dagtaak aan hun werk voor de gemeente. Wethouders 'besturen': ze zijn verantwoordelijk voor het maken en het uitvoeren van het beleid. De raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren.


Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en GroenLinks samenwerken. In Oss hebben we vijf wethouders. Het college van B&W vergadert in principe elke dinsdagochtend.