Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voortganglijst/toezeggingen

Motie Bescherm vogels en vleermuizen

ID
823
Code
21-040
Agenda
Gemeenteraad 2021
woensdag 9 juni 19:30 tot 21:30
Raadzaal
Vergaderorgaan
Adviescommissie Ruimte
Onderwerp
Motie Bescherm vogels en vleermuizen
Toezegging/vraag
1. ln het beleid maatregelen op te nemen die het aantal dodelijke slachtoffers onder vogels en vleermuizen beperkt. Waarbij één van de maatregelen het zwart verven van één wiek is. 2. Bij vergunningverlening initiatiefnemers een inspanningsverplichting te geven om technische maatregelen te treffen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te beperken.
Portefeuillehouder
Stand van zaken
Datum behandeling
Afgedaan
Niet afgedaan