Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniecommissie Ruimte

donderdag 17 juni 2021

21:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal / hybride
Toelichting

Extra ingelaste opiniecommissie over:
- Start prijsvraag nieuwe ontwikkeling locatie Belastingkantoor/ambitiedocument.

Deze opiniecommissie begint ná onderwerp twee van de Podiumbijeenkomst in de raadzaal/hybride

Agendapunten

• 2 termijnen
• maximale spreektijd 1e termijn is 3 minuten per fractie
• ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
• beeldvorming
• belangrijke punten benoemen
• géén vragen aan de portefeuillehouder
• laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
• ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
• naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
• de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.

Dit dossier stond op de agenda van de raadsvergadering van 3 juni 2021. De gemeenteraad besloot toen om het dossier niet te behandelen maar door te verwijzen naar de Agendacommissie. De Agendacommissie besloot om het dossier te behandelen tijdens een extra Opiniecommissie op 17 juni, een extra Adviescommissie op 1 juli en uiteindelijk te besluiten in de raad van 8 juli.
De opinienota voor dit dossier wordt uiterlijk op 15 juni toegevoegd.

• 1 termijn
• mening geven over voorgenomen collegebesluit
• ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)