Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

donderdag 14 oktober 2021

18:30 - 19:15

Locatie
raadzaal
Voorzitter
Jan Zoll
Toelichting

Fysiek in Raadzaal met mogelijkheid om digitaal mee te doen

Agenda documenten

Agendapunten

Ter bespreking is de opzet van de adviescommissies en raadsvergadering over de Programmabegroting.

Opzet Programmabegroting vorig jaar
Adviescommissies starten om 16.00 uur met gecombineerde vergadering SB en Ruimte
Na een pauze met maaltijd gaan de adviescommissies vanaf 19.30 uur parallel verder (met de 'eigen' Programma's)
Per tijdsblok integrale behandeling van de programma's. Spreektijd 8 minuten per blok per fractie. Reactietijd Wethouders 30 minuten totaal.
Raadsvergadering start om 19.00 uur. Spreektijd 10 minuten per fractie + 0,5 minuut extra per raadszetel. Beperkte reactietijd College (totaal 30 minuten)
2e termijn worden de amendementen en motie 1 voor 1 behandeld en in stemming gebracht.
(Zie iBabs op de vergaderdata van 2020 (5 en 12 november) voor een uitgebreidere beschrijving van de vergaderavonden)

Vraag aan de agendacommissie
Hoe willen we op 4 en 11 november 2021 de Programmabegroting gaan bespreken?
- begintijden
- spreektijden
- integrale bespreking programma's
- invulling beantwoordingstermijn College
- behandeling van de moties en amendementen in 2e termijn van de raadsvergadering; hoe organiseren we het goede gesprek

De Agendacommissie is akkoord gegaan met de invulling van donderdag 21 oktober aanstaande. Het College heeft géén opinienota vastgesteld, maar wil op een andere manier het onderwerp Oss-West bespreken op donderdag 21 oktober aanstaande.
Hiervoor hebben Joop van Orsouw en Frank den Brok bijgaande uitnodiging opgesteld. De Agendacommissie hoeft dus geen besluit te nemen over het agenderen van een opinienota.

Vraag aan de Agendacommissie
Kunnen jullie instemmen met de invulling van donderdag 21 oktober?