Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Ruimte

donderdag 30 september 2021

21:00 - 23:00

Locatie
Commissiezaal
Toelichting

Vervolg van de geschorste Adviescommissie Ruimte van 23 september jl. start aansluitend aan de Opiniecommissie Ruimte

Vanaf donderdag 30 september kunnen inwoners weer fysiek aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Er is ook een deel vrijgemaakt voor raadsleden en inwoners die graag op 1,5 meter afstand willen blijven.

De raadsvergadering en commissievergaderingen zenden we altijd uit. U kunt deze ook digitaal bekijken via www.oss.nl/bestuur.

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Uitzending

Agendapunten

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Fractie van SP:

Fractie van CDA:

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Reeds behandeld tijdens de Adviescommissie Ruimte van 23 september 2021

Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie

Op verzoek van D66, PvdA, SP en GroenLinks tijdens raadsvergadering van 8 juli 2021.
D66: Zelfde argumenten als PvdA
PvdA: Samen met antwoord van het college agenderen. Er zijn meerdere plannen, de fractie wil weten welke afspraken er al zijn gemaakt met onder andere Bene-Vivendo, hoe dit wordt afgewogen tegenover andere plannen en hoe omwonenden en wijkraad hierin zijn betrokken. Indien mogelijk voorafgaand een raadsinformatiebrief met de antwoorden op deze vragen.
SP
GroenLinks: het is een inwonersinitiatief en er is geen reactie op gekomen vanuit de organisatie

31-08-2021: De RIB Elzeneind van Wethouder van Orsouw is toegevoegd aan dit agendapunt.

Op verzoek van D66, PvdA, SP en GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2021.
D66: wil graag weten hoe groot het probleem is en wat we er aan kunnen doen
PvdA: graag ontvangt de fractie snel antwoorden op de vragen, met namen op vraag 3. zou snel een antwoord moeten komen van het college. De oproep van de fractie is om niet te wachten tot de commissie maar om nu al na te gaan of er actie nodig is
SP: de fractie maakt zich zorgen over verdroging. Samen met de antwoorden van het college agenderen.
GroenLinks: wil een vinger aan de pols houden

Raadsinformatiebrief van wethouder van Orsouw over het verkeer op de Maasdijk.

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van GroenLinks: Statement over drie brieven verkeerssituatie gezamenlijk

Op verzoek van SP tijdens raadsvergadering van 8 juli 2021.
SP: agenderen in combinatie met de raadsinformatiebrief over verkeer op de Maasdijk

In Agendacommissie 9 september jl. is besloten deze brief te betrekken bij agendapunt 6.1.10a Raadsinformatiebrief Maasdijk

Abusievelijk is deze Raadsinformatiebrief niet op de agenda van de Adviescommissie Ruimte geplaatst.

We plaatsen deze raadsinformatiebrief als ingekomen stuk (6.1) op de agenda van de ACR als B2 stuk zodat er ruimte is om erover te spreken mocht dit nodig zijn.

De voorzitter vraagt u bij de vaststelling van de agenda van de commissie of dit akkoord is.

Fractie van GroenLinks: Statement over drie brieven verkeerssituatie gezamenlijk

Op verzoek van de agendacommissie is er een memo gemaakt over de handelswijze van de gemeente aangaande het delen van zienswijze. Op 22 september 2021 is het memo met daarin het proces ontvangen.

Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.

In Agendacommissie 9 september jl. is besloten deze brief te betrekken bij agendapunt 6.2.2 Raadsinformatiebrief evaluatie afvalbeleid

Op 15 september ontving de griffie een update op de raadsinformatiebrief. De nieuwe versie is toegevoegd aan dit agendapunt.

De wijziging is te lezen onder: Update 14-09-2021.