Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk

donderdag 13 april 2023

20:00 - 22:30
Locatie

Commissiezaal

Voorzitter
Jan van Kreij

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Spreekrecht voor het publiek
 3. 3

  De fractie van de SP heeft laten weten dat wat hen betreft bij de bespreking van agendapunt 6.1.2 geen extra spreektijd en geen tweede termijn nodig is.
  De fractie van FvD heeft laten weten dat wat hen betreft agendapunt 6.1.6 Brief over activiteitenverslag 2022 van Agrifood Capital niet meer besproken hoeft te worden.

 4. 4
  Mededelingen en rondvraag
 5. 4.1
  Mededelingen
 6. 4.2
  Rondvraag
 7. 5

  • 2 termijnen
  • spreektijd 1e termijn 3 minuten
  • ruimte voor verduidelijkende vragen (ook door portefeuillehouder) na de 1e termijn van een fractie
  • beeldvorming
  • belangrijke punten benoemen
  • géén vragen aan de portefeuillehouder
  • laat ruimte voor oordeelsvorming in 2e termijn
  • ruimte voor een reactie van de portefeuillehouder
  • naar behoefte is er een schorsing na de 1e termijn
  • de voorzitter leidt het onderling gesprek tijdens 2e termijn, de portefeuillehouder doet ook mee.

 8. 5.1.b

 9. 6

  • 1 termijn
  • spreektijd 2 minuten
  • mening geven over voorgenomen collegebesluit
  • ruimte voor verduidelijkende vragen na de 1e termijn van een fractie (ook door portefeuillehouder)

 10. 6.1

  • 1 termijn
  • Spreektijd 2 minuten
  • De Agendacommissie kan besluiten tot 2 termijnen
  • Beperkte interrupties tijdens de termijn van de portefeuillehouder zijn toegestaan, op elkaar en op de portefeuillehouder.
 11. 6.1.1b

 12. 6.1.2

  CDA
  DDO: verduidelijking in proces en inbreng klankbordgroep en mogelijke koppeling met flexwoningen als onderdeel van intercollegiaal overleg wethouders
  VDG: lang statement
  SP: vragen n.a.v. gegevens Woo verzoek omwonenden. Extra spreektijd en een tweede termijn is nodig.
  PvdA: vraag over het niet beschikbaar zijn van de eerste voorkeur
  VVD: actuele stand van zaken bespreken
  FVD: proces bespreken
  D66: Statement

 13. 6.1.3

 14. 6.1.4

 15. 6.1.5

  SP: hoe staat dit in verhouding tot de lage opkomst bij de verkiezingen?

 16. 6.1.6

 17. 6.1.7

 18. 6.1.8

 19. 7
  Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
 20. 8
  Sluiting