Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

00:56:13 - 00:56:20 - Jan Zoll
00:57:19 - 00:57:47 - Wobine Buijs-Glaudemans

Stemcijfer nr. 15, mevrouw M.T.I.J. Janssen-van Amstel

01:02:15 - 01:02:52 - Jan Zoll
01:02:53 - 01:04:31 - Wobine Buijs-Glaudemans

1. Mevrouw Aartsen spreekt in over Financiering nieuwbouw Pivot Park, agendapunt 13.
2. De heer Uitdehaag spreekt in over Ontsluitingsweg Oss Noord, agendapunt 18.
3. De heer van de Kieft spreekt in over Ontsluitingsweg Oss Noord, agendapunt 18.
4. De heer Reis spreekt in over Ontsluitingsweg Oss Noord, agendapunt 18.
5. De heer de Veer spreekt in over Ontsluitingsweg Oss Noord, agendapunt 18.

01:10:34 - 01:10:48 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:35:52 - 01:36:13 - Jan Zoll

De fractie van SP zal voorstellen om van agendapunt 13 Financiering nieuwbouw Pivot Park een bespreekstuk te maken.

01:36:13 - 01:36:16 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:36:16 - 01:36:23 - Hennie van der Wal
01:36:23 - 01:36:25 - Jan Zoll
01:36:25 - 01:36:26 - Hennie van der Wal
01:36:26 - 01:36:38 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:36:38 - 01:37:15 - Jacco Peter Hooiveld
01:37:15 - 01:37:54 - Bas van der Voort
01:37:54 - 01:37:55 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:37:57 - 01:38:00 - Sidney van den Bergh
01:38:02 - 01:39:11 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:39:11 - 01:39:55 - Iris van Dinther
01:39:55 - 01:40:02 - Hennie van der Wal
01:40:02 - 01:40:09 - Roel van de Camp
01:40:09 - 01:40:33 - Hennie van der Wal
01:40:34 - 01:40:42 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:40:42 - 01:40:45 - Hennie van der Wal
01:40:45 - 01:40:56 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:40:56 - 01:41:07 - Hennie van der Wal
01:41:08 - 01:41:11 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:41:11 - 01:41:12 - Hennie van der Wal
01:41:26 - 01:41:34 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:41:34 - 01:41:35 - Bas van der Voort
01:41:35 - 01:41:42 - Roel van de Camp
01:41:42 - 01:41:45 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:41:45 - 01:41:59 - Ester Bos
01:41:59 - 01:42:00 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:16 - 01:42:20 - Roel van de Camp
01:42:20 - 01:42:24 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:24 - 01:42:25 - Roel van de Camp
01:42:25 - 01:42:27 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:29 - 01:42:29 - Sidney van den Bergh
01:42:29 - 01:42:36 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:36 - 01:42:37 - Sidney van den Bergh
01:42:37 - 01:42:40 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:40 - 01:42:41 - Sidney van den Bergh
01:42:41 - 01:42:44 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:42:44 - 01:42:46 - Roel van de Camp
01:42:46 - 01:42:49 - Dolf Warris
01:42:49 - 01:42:58 - Roel van de Camp
01:42:58 - 01:43:05 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:43:05 - 01:43:06 - Dolf Warris
01:43:06 - 01:43:08 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:43:08 - 01:43:17 - Dolf Warris
01:43:17 - 01:43:18 - Sidney van den Bergh
01:43:18 - 01:43:32 - Dolf Warris
01:43:32 - 01:43:33 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:43:33 - 01:43:35 - Sidney van den Bergh
01:43:36 - 01:43:38 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:43:38 - 01:43:42 - Sidney van den Bergh
01:43:42 - 01:43:56 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:43:58 - 01:44:16 - Jan Zoll
01:44:17 - 01:45:18 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:45:18 - 01:45:20 - Willeke Verhagen
01:45:20 - 01:45:23 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

01:46:31 - 01:46:51 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:49:18 - 01:50:13 - Jan Zoll
01:50:13 - 01:50:17 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:50:17 - 01:51:40 - Iris van Dinther
01:51:41 - 01:51:52 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:51:52 - 01:51:59 - Frans Molenkamp
01:52:02 - 01:52:05 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Stemverklaring en PvdA en SP

01:52:46 - 01:53:22 - Iris van Dinther
01:53:23 - 01:54:22 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Stemverklaringen SP en D66

01:54:22 - 01:54:57 - Jan Zoll
01:54:58 - 01:55:00 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:55:00 - 01:55:18 - Frans Molenkamp
01:55:20 - 01:56:59 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Stemverklaring SP

01:56:59 - 01:57:14 - Ans Broersen
01:57:14 - 01:57:19 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:57:19 - 01:59:27 - Ans Broersen
01:59:27 - 01:59:56 - Wobine Buijs-Glaudemans
01:59:56 - 02:00:45 - Henk Wijnstekers
02:00:45 - 02:00:45 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:00:50 - 02:01:19 - Frans Molenkamp
02:01:20 - 02:01:22 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:02:05 - 02:02:44 - Sidney van den Bergh
02:02:46 - 02:02:47 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:02:51 - 02:04:06 - Dolf Warris
02:04:07 - 02:04:10 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:04:10 - 02:08:19 - Iris van Dinther
02:08:19 - 02:08:22 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:08:26 - 02:09:47 - Willeke Verhagen
02:09:47 - 02:09:51 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:10:06 - 02:10:06 - Frank den Brok
02:10:06 - 02:10:08 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:10:08 - 02:13:10 - Frank den Brok
02:13:11 - 02:13:13 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:13:14 - 02:14:29 - Ans Broersen
02:14:29 - 02:14:34 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:14:34 - 02:15:17 - Dolf Warris
02:15:18 - 02:15:20 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:15:21 - 02:16:10 - Iris van Dinther
02:16:11 - 02:16:12 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:16:16 - 02:16:38 - Frans Molenkamp
02:16:38 - 02:16:39 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:16:40 - 02:17:32 - Sidney van den Bergh
02:17:34 - 02:17:35 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:17:35 - 02:18:05 - Henk Wijnstekers
02:18:07 - 02:19:06 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:19:06 - 02:19:25 - Jan Zoll
02:19:26 - 02:19:59 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen

Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdA
Tegen: VDG, CDA, VVD en Beter Oss

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevalle nadere discussie wordt verlangd

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

02:19:59 - 02:21:38 - Iris van Dinther
02:21:38 - 02:22:00 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:22:00 - 02:22:07 - Maria Dobbelsteen
02:22:07 - 02:23:14 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Unaniem aangenomen

Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in bijzondere gevalle nadere discussie wordt verlangd

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen

Voor: PvdA, Beter Oss, CDA, VVD enVDG
Tegen: SP, GroenLinks en D66

Stemverklaringen: D66 en SP

02:23:14 - 02:26:57 - Dolf Warris
02:26:57 - 02:27:05 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:27:05 - 02:27:14 - Dolf Warris
02:27:15 - 02:27:21 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:27:21 - 02:32:58 - Dolf Warris
02:32:58 - 02:33:00 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:33:00 - 02:39:03 - Jan Zoll
02:39:04 - 02:39:07 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:39:07 - 02:39:19 - Iris van Dinther
02:39:19 - 02:39:31 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:39:31 - 02:39:42 - Iris van Dinther
02:39:42 - 02:40:02 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:40:03 - 02:45:51 - Marc van den Heuvel
02:45:51 - 02:45:55 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:45:55 - 02:54:10 - Iris van Dinther
02:54:10 - 02:54:15 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:54:15 - 02:55:43 - Willeke Verhagen
02:55:44 - 02:55:47 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:55:47 - 02:58:01 - Hilde de Wit-van der Zanden
02:58:02 - 02:58:06 - Wobine Buijs-Glaudemans
02:58:06 - 03:00:17 - Hennie van der Wal
03:00:18 - 03:00:20 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:00:21 - 03:03:21 - Frans Molenkamp
03:03:21 - 03:03:25 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:03:38 - 03:04:43 - Joop van Orsouw
03:04:43 - 03:04:45 - Jan Zoll
03:04:45 - 03:04:47 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:04:47 - 03:05:06 - Jan Zoll
03:05:06 - 03:05:13 - Joop van Orsouw
03:05:13 - 03:05:20 - Jan Zoll
03:05:20 - 03:05:24 - Joop van Orsouw
03:05:24 - 03:05:27 - Iris van Dinther
03:05:27 - 03:05:28 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:05:28 - 03:06:16 - Iris van Dinther
03:06:16 - 03:08:50 - Joop van Orsouw
03:08:50 - 03:08:55 - Jan Zoll
03:09:24 - 03:09:26 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:09:26 - 03:09:31 - Joop van Orsouw
03:09:31 - 03:09:33 - Dolf Warris
03:09:33 - 03:09:40 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:09:40 - 03:10:06 - Dolf Warris
03:10:06 - 03:10:08 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:10:08 - 03:10:45 - Joop van Orsouw
03:10:45 - 03:10:47 - Jan Zoll
03:10:55 - 03:10:59 - Joop van Orsouw
03:10:59 - 03:11:14 - Frans Molenkamp
03:11:14 - 03:11:16 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:11:16 - 03:11:54 - Frans Molenkamp
03:11:54 - 03:13:32 - Joop van Orsouw
03:13:32 - 03:13:34 - Dolf Warris
03:14:00 - 03:14:00 - Joop van Orsouw
03:14:06 - 03:14:17 - Dolf Warris
03:14:17 - 03:14:32 - Joop van Orsouw
03:14:32 - 03:14:52 - Dolf Warris
03:14:52 - 03:15:12 - Joop van Orsouw
03:15:12 - 03:15:27 - Dolf Warris
03:15:27 - 03:15:35 - Joop van Orsouw
03:15:35 - 03:15:37 - Dolf Warris
03:15:37 - 03:15:38 - Joop van Orsouw
03:15:38 - 03:15:42 - Dolf Warris
03:15:42 - 03:15:53 - Joop van Orsouw
03:15:53 - 03:16:12 - Dolf Warris
03:16:12 - 03:16:53 - Joop van Orsouw
03:16:53 - 03:16:54 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:16:54 - 03:18:09 - Joop van Orsouw
03:18:09 - 03:18:11 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:18:11 - 03:18:54 - Joop van Orsouw
03:18:54 - 03:18:54 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:18:54 - 03:18:57 - Iris van Dinther
03:19:46 - 03:20:20 - Joop van Orsouw
03:20:20 - 03:21:23 - Dolf Warris
03:21:23 - 03:21:23 - Joop van Orsouw
03:21:23 - 03:21:24 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:21:24 - 03:21:52 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:21:52 - 03:21:54 - Joop van Orsouw
03:21:54 - 03:22:19 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:22:19 - 03:23:31 - Joop van Orsouw
03:23:31 - 03:23:33 - Dolf Warris
03:23:33 - 03:23:34 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:23:34 - 03:24:30 - Dolf Warris
03:24:30 - 03:25:06 - Joop van Orsouw
03:25:06 - 03:25:08 - Jan Zoll
03:25:08 - 03:25:09 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:25:09 - 03:25:16 - Jan Zoll
03:25:32 - 03:25:34 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:25:34 - 03:25:41 - Jan Zoll
03:25:41 - 03:26:14 - Joop van Orsouw
03:26:14 - 03:26:19 - Jan Zoll
03:26:19 - 03:26:20 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:26:20 - 03:26:55 - Jan Zoll
03:26:55 - 03:28:23 - Joop van Orsouw
03:28:23 - 03:28:26 - Frans Molenkamp
03:28:26 - 03:28:27 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:28:27 - 03:28:51 - Frans Molenkamp
03:28:51 - 03:32:26 - Joop van Orsouw
03:32:26 - 03:32:50 - Dolf Warris
03:32:50 - 03:34:11 - Joop van Orsouw
03:34:11 - 03:34:17 - Iris van Dinther
03:34:18 - 03:34:21 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:34:21 - 03:34:48 - Iris van Dinther
03:34:55 - 03:35:21 - Joop van Orsouw
03:35:21 - 03:35:22 - Willeke Verhagen
03:35:22 - 03:35:35 - Joop van Orsouw
03:35:35 - 03:35:36 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:35:36 - 03:35:37 - Joop van Orsouw
03:35:37 - 03:35:50 - Willeke Verhagen
03:35:50 - 03:36:17 - Joop van Orsouw
03:36:17 - 03:36:18 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:36:18 - 03:36:55 - Joop van Orsouw
03:36:56 - 03:37:31 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:49:41 - 03:51:53 - Dolf Warris
03:51:53 - 03:51:57 - Willeke Verhagen
03:51:57 - 03:51:58 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:51:58 - 03:52:17 - Willeke Verhagen
03:52:17 - 03:52:19 - Dolf Warris
03:52:19 - 03:52:21 - Willeke Verhagen
03:52:23 - 03:55:23 - Dolf Warris
03:55:23 - 03:55:50 - Willeke Verhagen
03:55:50 - 03:56:13 - Dolf Warris
03:56:13 - 03:56:24 - Willeke Verhagen
03:56:24 - 03:56:50 - Dolf Warris
03:56:50 - 03:56:52 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:56:52 - 03:56:53 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:56:53 - 03:56:55 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:56:55 - 03:56:57 - Wobine Buijs-Glaudemans
03:56:57 - 03:57:05 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:57:05 - 03:57:53 - Dolf Warris
03:57:53 - 03:57:57 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:57:58 - 03:58:19 - Dolf Warris
03:58:19 - 03:58:20 - Hilde de Wit-van der Zanden
03:58:23 - 04:00:29 - Dolf Warris
04:00:29 - 04:00:31 - Jan Zoll
04:00:31 - 04:00:31 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:00:31 - 04:00:37 - Jan Zoll
04:00:37 - 04:00:38 - Dolf Warris
04:00:38 - 04:00:59 - Jan Zoll
04:01:01 - 04:01:01 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:01:01 - 04:01:11 - Dolf Warris
04:01:11 - 04:01:15 - Jan Zoll
04:01:15 - 04:01:24 - Dolf Warris
04:01:27 - 04:04:39 - Jan Zoll
04:04:39 - 04:04:41 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:04:41 - 04:05:22 - Marc van den Heuvel
04:05:24 - 04:05:24 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:05:25 - 04:05:51 - Dolf Warris
04:05:52 - 04:06:26 - Marc van den Heuvel
04:06:29 - 04:06:34 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:06:35 - 04:12:56 - Iris van Dinther
04:12:56 - 04:13:01 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:13:01 - 04:13:54 - Willeke Verhagen
04:13:54 - 04:13:55 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:13:55 - 04:14:57 - Hilde de Wit-van der Zanden
04:14:59 - 04:15:01 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:15:01 - 04:15:12 - Hennie van der Wal
04:15:12 - 04:15:15 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:15:15 - 04:16:42 - Frans Molenkamp
04:16:42 - 04:16:45 - Iris van Dinther
04:16:45 - 04:16:45 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:16:45 - 04:16:58 - Iris van Dinther
04:17:07 - 04:17:30 - Frans Molenkamp
04:17:34 - 04:19:12 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:19:12 - 04:19:15 - Frans Molenkamp
04:19:15 - 04:21:18 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:21:18 - 04:21:31 - Ester Bos
04:21:31 - 04:23:45 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:23:45 - 04:23:58 - Jan Zoll
04:23:58 - 04:24:40 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:24:40 - 04:24:53 - Frans Molenkamp
04:24:54 - 04:24:55 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:24:55 - 04:25:14 - Jan Zoll
04:25:16 - 04:26:57 - Wobine Buijs-Glaudemans
04:26:57 - 04:28:00 - Iris van Dinther
04:28:00 - 04:29:11 - Wobine Buijs-Glaudemans

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen

Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdA
Tegen: VDG, CDA, VVD en Beter Oss

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen

Voor: GroenLinks en SP
Tegen: VDG, CDA, VVD, Beter Oss, D66 en PvdA

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen

Voor: SP en PvdA
Tegen: VDG, VVD, CDA, Beter Oss, GroenLinks en D66

Resultaat stemming

Besluit

Verworpen

Voor: SP, GroenLinks en D66
Tegen: VDG, VVD, CDA, Beter Oss en PvdA

Stemverklaring GroenLinks

Resultaat stemming

Besluit

Aangenomen

Voor: CDA, VDG, VVD, Beter Oss en PvdA
Tegen: SP, GroenLinks en D66

Stemverklaring SP

Op verzoek van de fracties D66, GroenLinks en PvdA.

D66 wil de stand van zaken weten en informatie aan omwonenden.

De SP heeft een enquête gehouden onder de inwoners van de Oijense Zij. Daarin is de mening gevraagd over de verschillende varianten van de noordelijke ontsluitingsweg. Op verzoek van de SP is deze enquête agenda gerelateerd toegevoegd.