Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Podiumbijeenkomst Raadzaal

donderdag 17 juni 2021

19:00 - 21:45

Locatie
Raadzaal / hybride en Commissiezaal / hybride
Toelichting

Tijdens de Podiumbijeenkomsten is er de mogelijkheid om in te spreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat van de gemeenteraad of een raadscommissie. Wilt u inspreken? Neem dan voor woensdag 16 juni 2021 12.00 uur contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@oss.nl

Dit is een hybride bijeenkomst. Inwoners kunnen helaas nog niet bij vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig zijn. Wilt u de  Podiumbijeenkomst online volgen? Neem dan contact op via raadsgriffie@oss.nl

De agenda kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen. Daardoor kan het voorkomen dat de vergadering moet worden verzet, geannuleerd of de aanvangstijd wijzigt. Houdt u daarom de website van de gemeente Oss goed in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Agenda documenten

Agendapunten

Het spoor loopt als een rode draad door Oss. Het verbindt de kernen maar werpt tegelijkertijd een barrière op voor de ontwikkelingen en de doorstroming. De stations zijn ook niet aantrekkelijk en up to date meer. Om van het spoor en de stations in Oss meer een visitekaartje te maken voor een leefbare, bereikbare en aantrekkelijke stad voor 100.000 + inwoners en bedrijven, is een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten en kansen.
Door de opgave integraal te benaderen is een beeld ontstaan van de acties die moeten worden ondernomen om tot verbeteringen te komen. Het college heeft onlangs besloten om aan de slag te willen gaan met verdere stappen in de verkenning van de mogelijkheden om de huidige knelpunten om te zetten in kansen en verbeteringen. Dit vergt wel een lange voorbereidingstijd en lobby richting de betrokken partijen. Maatregelen op en rondom het spoor zijn over het algemeen namelijk duur en ingrijpend.

Door middel van een presentatie tijdens een podiumbijeenkomst wordt ingezet op het bereiken van betrokkenheid, draagvlak en enthousiasme voor de realisatie van verbeteringen m.b.t. spoor en stations in Oss.

Aan de orde komen:
•    de knelpunten,
•    de kansen,
•    de ambitie,
•    de vervolgstappen
•    de betrokken partijen

De presentatie is bedoeld om te informeren en wordt verzorgd door
Astrid van ’t Hof, senior procesmanager van advies- en ingenieursbureau Movares en
Marionne van Dongen, strategisch adviseur economie en samenwerking van de gemeente Oss.

Presentatie: Astrid van ’t Hof, senior procesmanager advies- en ingenieursbureau Movares , Marionne van Dongen, strategisch adviseur economie en samenwerking van de gemeente Oss

Gespreksleider: Willeke Verhagen

Graag informeer ik u op de Podiumbijeenkomst van 17 juni 2021 over de voortgang wat betreft het ontwikkelen van een integraal beleid Arbeidsmigratie ten behoeve van de gemeente Oss. De presentatie concentreert zich op de onderstaande twee thema’s:
1.    De voortgang van het ontwikkelen van een integraal beleid Arbeidsmigratie ten behoeve van de gemeente Oss;
2.    De relatie met de actielijn ‘Van Internationale medewerkers naar nieuwe Nederlanders’ uit de Regio Deal Noordoost-Brabant aangeboden aan de Tweede kamer op 13 juli 2020.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?
1.    De gemeente Oss heeft via de bestuursopdracht Arbeidsmigratie gevraagd om een integraal beleid op te stellen voor arbeidsmigranten op het vlak van huisvesting, integratie en participatie.
2.    In de bestuursopdracht is aangegeven om het vraagstuk arbeidsmigratie zowel vanuit economie & vestigingsklimaat, als ruimte & wonen, sociaal welzijn en integrale veiligheid te benaderen.
3.    De regio Noordoost-Brabant streeft ook naar integraal beleid op dit dossier.

Presentatie: Gerard Olthof beleidsmedewerker gemeente Oss

Gespreksleider: Willeke Verhagen

Op verzoek van de wethouder Thijs van Kessel informeren we de raad graag via een Podiumbijeenkomst over de wijkfoto die nu in ontwikkeling is.
De ontwikkeling van deze wijkfoto en het implementatieproces is onderdeel van de ontwikkelagenda Wmo 2020 -2023.

Toelichting:
Op dit moment is voor de gemeente Oss een wijkfoto in ontwikkeling. Deze wijkfoto biedt wijk – en gebiedsgerichte informatie over Oss.
De wijkfoto is een instrument, waarin informatie van de GGD Hart voor Brabant, de gemeente Oss, en eventueel andere partijen in één overzicht worden gebundeld.
De wijkfoto is bedoeld als een totaalbeeld van gezondheidsdata en algemene gegevens per gebied. Gepresenteerd per leeftijdsgroep.
Data worden gepresenteerd in 11 gebieden, overeenkomstig de gebieden van wijkgericht werken.
Per gebied is zichtbaar hoe de wijk scoort t.o.v. de hele gemeente.

Door de wijkfoto is sneller inzichtelijk waar de knelpunten, maar ook krachten, van de wijk kunnen zitten.
De indeling van de wijkfoto sluit aan bij de dimensies van positieve gezondheid, aangevuld met feitelijk informatie per buurt/wijk/dorp in een algemeen thema
Het instrument heeft als doel om met bewoners en professionals het gesprek te voeren en actiepunten te benoemen.
Ook over dit proces willen we de raad tijdens de podium bijeenkomst informeren.

Presentatie: Linda van Tilburg Onderzoeker GGD,
Marie-Claire van de Wiel Wijkcoördinator, Jose van den Elzen beleidsmedewerker gemeente Oss

Gespreksleider: Willeke Verhagen