Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk

donderdag 23 september 2021

19:29 - 23:00

Locatie
Commissiezaal
Toelichting

Iedereen kan de vergaderingen en bijeenkomsten digitaal volgen. Kijk daarvoor op de website van de gemeente Oss ( www.oss.nl/gemeenteraadlive ).

Uitzending

Agendapunten

Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad

Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie

Besloten in Agendacommissie 9 september jl. brieven geccmbineerd bespreken

Fractie van PvdA: samen bespreken met raadsinformatiebrief ontwikkelingen GI’s

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: is er wat te zeggen over de situatie specifiek in Oss? Zijn er in de zomerperiode nog bijzondere ontwikkelingen geweest? Wat zijn de verwachtingen mbt een structurele oplossing en heeft de wethouder nog iets nodig van de raad?

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder.
Dit onderwerp en RIB toevoegen bij de stukken over de programmabegroting.

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: is uitwerking van eerder genomen besluiten, vraag aan wethouder hoe monitoring en evaluatie van de genoemde investeringen is voorzien

Fractie van PvdA: statement

Fractie van Beter Oss: vraag aan de wethouder extra aandacht voor de voortgang en de communicatie.

SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van CDA: we missen in de communicatie een toelichting op de indeling in de 3 evenementencategorieen. Zijn er voorbeelden per categorie te benoemen en zou het niet bevordelijk zijn voor de duidelijkheid deze duiding mee te geven?

Fractie van PvdA: vragen over participatie proces met belanghebbenden

Fractie van Beter Oss: vindt dat de communicatie ontbreekt

Fractie van VDG

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van Beter Oss: Vragen wat de wethouder voor mogelijkheden ziet om de samenwerking en communicatie vanuit de straatcoaches naar belanghebbende partijen  sterk te verbeteren.

Fractie van VDG:

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van GroenLinks: Opmerking

Fractie van SP: Enkele opmerkingen en vragen aan de portefeuillehouder

Fractie van PvdA: aantal vragen

Fractie van GroenLinks: Vraag over clientondersteuner

Fractie van Beter Oss: Vraag aan de wethouder over het lage percentage

Fractie van PvdA: aantal vragen

Fractie van Beter Oss:

Fractie van GroenLinks: Opmerking

Fractie van CDA:

Fractie van Beter Oss: vindt dat er meer inhoudelijke informatie gedeeld mag worden vanuit de presentatie van 30.06.2021

Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.