Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk

donderdag 24 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal /hybride
Toelichting

fysiek in de raadzaal, met mogelijkheid om digitaal deel te nemen via MS Teams

Agendapunten

Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag

Adviesstukken A
• Niet bespreken
• Stemverklaring tijdens raadsvergadering is mogelijk
Adviesstukken BI
• 1 termijn
• er is geen debat nodig om tot een advies aan de raad te komen
• weergeven standpunt of bestuurlijke vragen aan portefeuillehouder
• interrupties op antwoord portefeuillehouder zijn mogelijk
Adviesstukken BII
• 2 termijnen
• Debat
• maximale spreektijd 1e termijn 3 min per fractie
• verhelderende vragen na bijdragen in 1e termijn (ook door portefeuillehouder)
• meerdere woordvoeders in de tweede termijn
• focus op advies aan de raad

Ingekomen A-stukken
• Niet bespreken
Ingekomen BI-stukken
• Kort statement, opmerking of bestuurlijke vraag
• beperkte interrupties op antwoord portefeuillehouder mogelijk
Ingekomen BII-stukken Deze stukken komen voortaan vóór de BI-stukken op de agenda
• aanduiding ingeschatte bespreektijd op basis van vooraf aangegeven motivatie
• 1 termijn
• geen debat
• op verzoek geven fracties mening
• beperkte interrupties van fracties en portefeuillehouder zijn toegestaan
• focus op vooraf aangegeven motivatie

Bijlagen

CDA
D66
SP: dit onderwerp dient in een Opiniecommissie te worden behandeld en ter advisering aan de raad te worden voorgelegd
PvdA
Beter Oss: statement

De fractie van SP geeft aan dat de fractie hier op korte termijn over wil spreken gezien de financiële situatie van de Maasveren

Op verzoek van de SP tijdens de Raadsvergadering.
SP: In het jaarverslag wordt melding gemaakt van de uitdaging voor 2020 grip te krijgen op de loonkostenontwikkeling. De fractie wil meer informatie en uitleg krijgen over de problematiek die hier speelt.
Beter Oss: statement

Op verzoek van CDA tijdens raadsvergadering. De fractie vraagt aan de portefeuillehouder of en zo ja op welke manier er binnen de richtlijnen van het RIVM tegemoet gekomen kan worden aan de vraag van KBO.
SP: sluit aan bij de vragen van het CDA

Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag.
Beantwoording vragen en toezeggingen kunnen tot maandag voorafgaand aan deze vergadering tot 12.00 uur worden aangevuld.