Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Commissiezaal

Voorzitter
A. van der Loop

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Spreekrecht voor het publiek
 3. 3

  De fractie van het CDA heeft laten weten dat zij geen behoefte hebben om agendapunt 5.06 Kadernota BSOB en 5.08 Kadernota gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief vervoer te bespreken.
  De fractie van GroenLinks heeft laten weten dat zij geen behoefte hebben om agendapunt 5.10 Zienswijze centrum regeling Jeugd te bespreken.
  De fractie van FvD heeft laten weten dat zij geen behoefte hebben om agendapunt 5.03 Kadernota 2024 RBL BNO te bespreken.

 4. 4
  Mededelingen en rondvraag
 5. 4.1
  Mededelingen en rondvraag Algemeen
 6. 4.2

  Gelegenheid voor een statement / opmerking / vraag

 7. 5

  • Bespreken
  • 2 termijnen
  • Spreektijd 1e termijn 3 minuten
  * Beperkte interrupties tijdens de termijn van de portefeuillehouder zijn toegestaan, op elkaar en op de portefeuillehouder

 8. 5.01

  VDG: vragen over duurzaamheid / brandweer
  SP
  FVD: Rol veiligheidsregio opnieuw in kaart: Brandbestrijding is een logische rol. Definitie ‘crisisbeheersing’ dient echt opnieuw door de VRBN omschreven te worden om de TBV beter afgebakend te hebben. De extreme prijsstijgingen gaan gepaard met dit onderdeel.
  VVD: Vragen over stijgende kosten

 9. 5.02

 10. 5.06

  CDA: willen er iets over zeggen
  DDO: verduidelijking
  VDG: vragen over fototool
  SP: In hoeverre werkt en ontwikkelt BSOB haar digitaliseringsambities in lijn met de
  digitaliseringstrategie van de gemeente Oss?
  Bespreken kwijtschelding paragraaf in relatie tot motie kwijtschelding
  FVD: Zoals bij andere kadernota’s:
  taken worden verder uitgebreid en meer geld gevraagd, de burgers betalen maar hebben steeds minder (indirect zeggenschap).

 11. 5.06

 12. 5.07

  De Agendacommissie heeft besloten om het agendapunt in twee delen te behandelen.
  1.    Een adviesdeel. Hierbij adviseert de commissie over de zienswijze voor de centrumregeling.
  2.    Een opiniedeel. (9 februari)
  Dit betekent dat het tweede beslispunt in het concept raadsbesluit komt te vervallen. De Raadsgriffie maakt een nieuw concept raadsbesluit.


  CDA: afhankelijk van technisch overleg as donderdag
  GL:  wacht op informatie voordat beslissing kan worden genomen. Informatieavond is donderdag na afloop van de agenda commissie
  DDO: verduidelijking
  VDG: Richting meegeven
  SP: Akkoord met dit traject. Vragen aan de wethouder over gevolgen doordecentralisatie voor centrumgemeente,  verantwoordelijkheden aangesloten gemeenten.
  D66: statement

 13. 5.08

  CDA: wil er iets over zeggen
  GroenLinks: komt met statement over beschikbaarheid vervoer.
  DDO: verduidelijking
  VDG: Hoe wil college dit aanpakken
  SP: Bespreken, aangeven dat er personeelsproblemen zijn maar mag dit terugvertaald worden naar de client.
  Energie crises, gaan meer mensen straks collectief vervoer aanvragen (geen eigen auto)
  Wat kunnen we doen aan organisatiekosten die erg hoog zijn. Toelichting zienswijze college; vraag over gr als geschikte organisatievorm
  Vragen aan wethouder over de toekomstige vervoersvoorzieningen

 14. 5.10

 15. 6
  Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
 16. 7
  Sluiting